Tập huấn kiến thức AT VSTP?

Theo Quyết định 43/2005/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 20/12/2005 áp dụng đối với từng ngành nghề sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam là trước khi hoạt động, những cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Hướng dẫn khám sức khỏe (thẻ xanh)

Theo quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/03/2007 của Bộ y tế về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn bao gồm các đối tượng vụ thể sau: Người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tất cả các tổ chức, cá nhân là chủ của các cơ sở có sử dụng người lao động và những người lao động trực tiếp kinh doanh độc lập phải có thẻ xanh chứng nhận đầy đủ điều kiện sức khỏe.

Giấy phép VS ATTP

Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm (sau đây gọi tắt là cơ sở) và được có quan có thẩm quyền phù hợp cấp chứng nhận. ATV MEDIA giới thiệu dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với những cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp.

Các cơ sở phải xin Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

– Theo Điều 9 Thông tư 26/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ y tế quy định:
Các cơ sở không thuộc trường hợp sau thì phải cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai và bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế bao gồm:

1. Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ban đầu nhỏ lẻ
2. Cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt
3. Cơ sở bán hàng rong
4. Cơ sở kinh doanh bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt
5. Cơ sở kinh doanh bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Lưu ý giấy phép VSATTP

– Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp gắn liền với địa điểm kinh doanh và có hiệu lực là 3 năm.
– Chủ hộ kinh doanh phải đi công chứng ủy quyền 1 lần cùng Hoàn Nguyên.
– Đối với các ngành sản xuất thực phẩm, sản xuất dụng cụ bao bì đựng thực phẩm,… trước khi lưu hành trên thị trường, khách hàng cần phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy sản phẩm nên đăng ký mã vạch, đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ thương hiệu của công ty.

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI