6 loại giấy phép cơ sở sản xuất Bột Mì bắt buộc phải có

Sản xuất kinh doanh Bột Mì, đơn vị cần phải có đầy đủ các giấy phép mới có thể chính thức đi vào hoạt động cũng như lưu hành sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp. Tại bài viết này, HOÀN NGUYÊN sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp đăng ký các giấy phép cơ sở sản xuất bột mì BẮT BUỘC PHẢI CÓ theo cơ quan nhà nước quy định.

“HOÀN NGUYÊN thực hiện TRỌN GÓI các giấy phép lưu hành sản phẩm bột mì”

Làm giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh bột mì
Làm giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh bột mì (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Pháp lý quy định 6 loại giấy phép cơ sở sản xuất bột mì bắt buộc phải có

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

3/ Kết quả kiểm nghiệm cho từng sản phẩm

4/ Bản tự công bố sản phẩm

5/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) bột mì xuất khẩu

6/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) bột mì xuất khẩu

Những giấy phép cần cho cơ sở sản xuất Bột Mì nêu trên; Nếu chưa có bất kỳ loại giấy phép nào, HOÀN NGUYÊN sẽ thực hiện tất cả các giấy phép để quý doanh nghiệp có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động kinh doanh lưu hành hàng hóa ra thị trường trong và ngoài nước đúng pháp lý .

HOÀN NGUYÊN hướng dẫn quy trình đăng ký 6 loại giấy phép cơ sở sản xuất bột mì

Bước 1: Đăng ký Giấy phép kinh doanh

– Giấy phép kinh doanh căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP là điều kiện cần và đủ để cá nhân/tổ chức hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp; Đăng ký thành lập giấy phép doanh nghiệp hoặc giấy phép Hộ Kinh doanh cá thể, tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất để có thể đưa ra loại hình phù hợp.

– Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập Hộ Kinh doanh cá thể tại UBND Quận/Huyện.

– Thời gian đăng ký giấy phép kinh doanh từ 04 đến 06 ngày làm việc.

Chuyên đăng ký giấy phép Hộ Kinh doanh TP.HCM

 Làm giấy phép kinh doanh 2021 TRỌN GÓI – GIÁ TỐT

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Bước 2: Đăng ký Giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất/đóng gói bột mì

– Giấy phép an toàn thực phẩm căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.

– Xin giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất/đóng gói kinh doanh bột mì là tuân thủ quy định luật an toàn thực phẩm; Sản phẩm lưu hành được nhà nước công nhận hợp pháp; Khẳng định với khách hàng tiêu dùng và đối tác kinh doanh về chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn, tạo uy tín phát triển thương hiệu bền vững.

Tham khảo dịch vụ chuyên nghiệp xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tư vấn giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tại TP.HCM

– Cơ quan cấp giấy phép an toàn thực phẩm:

+ Cơ sở xin cấp giấy phép ATTP đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh là Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

+ Cơ sở xin cấp giấy phép ATTP đặt tại Huyện/Tỉnh thành khác là Sở Y tế/Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Thời gian xin giấy phép ATTP từ 20-25 ngày làm việc; Thời hạn hiệu lực giấy phép an toàn thực phẩm 3 năm.  

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Bước 3: Đăng ký Kiểm nghiệm sản phẩm bột mì

– Kiểm nghiệm sản phẩm theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 nhằm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm theo quy định.

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm bột mì để tiến hành kiểm nghiệm; Kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm được cơ quan nhà nước Bộ Y Tế công nhận/chỉ định.

– Xây dựng chỉ tiêu theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT; Kiểm nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam.

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Nhận kết quả kiểm nghiệm tiến hành công bố chất lượng sản phẩm bột mì.

Bước 4: Đăng ký Công bố chất lượng bột mì 

– Công bố sản phẩm thực phẩm hay còn gọi là thủ tục Tự công bố sản phẩm; Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Đây là thủ tục bắt buộc các doanh nghiệp cần phải phải thực hiện khi muốn đưa một sản phẩm nào đó, hay một mặt hàng thực phẩm ra thị trường. 

– Hồ sơ công bố sản phẩm bột mì gồm:

+ Bản tự công bố sản phẩm Mẫu số 1 Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm bột mì

+ Nhãn sản phẩm/Thông tin chi tiết về sản phẩm;

+ Mẫu sản phẩm (doanh nghiệp chưa kiểm nghiệm sản phẩm-gửi mẫu HOÀN NGUYÊN hỗ trợ thực hiện).

– Thời gian công bố sản phẩm-đăng tải lên cổng thông tin điện tử: 04 đến 06 ngày làm việc.

– Công bố sản phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm nếu cơ sở có địa điểm trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh/Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nếu cơ sở ở tỉnh thành khác.

Mẫu kết quả thử nghiệm và Bản tự công bố sản phẩm
Mẫu kết quả thử nghiệm và Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Bước 5: Đăng ký Giấy phép lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) xuất khẩu bột mì

– Giấy phép lưu hành tự do căn cứ Quyết định 10/2010/QĐ-TTg; Là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận sản phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu; Giấy phép được cấp khi có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu hoặc từ phía đơn vị nước nhập khẩu; là một trong những điều kiện cần và đủ để thông quan khi xuất khẩu.

– Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ISO 22000/hoặc HACCP;
**Trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất cần cung cấp hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua bán.

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (còn thời hạn 12 tháng);

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩm;

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại cơ quan nhà nước từ 7-10 ngày làm việc.

– Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do là 02 năm, kể từ ngày cấp.

– Cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do: Bộ Công Thương.

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm xuất khẩu
Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Bước 6: Đăng ký Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) xuất khẩu bột mì

– Giấy chứng nhận y tế căn cứ Thông tư 52/2015/TT-BYT được cấp bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế; Là chứng thư xuất khẩu mà cơ quan thông quan hay phía đơn vị nhập khẩu yêu cầu cung cấp; Giấy chứng nhận y tế được cấp cho tất cả các loại thực phẩm sản xuất tại Việt Nam khi có nhu cầu xuất khẩu.

– Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu (còn thời hạn 12 tháng);
**Phiếu kết quả kiểm nghiệm thể hiện thông tin tên mặt hàng; số lô; ngày sản xuất; hạn sử dụng.

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ISO 22000/hoặc HACCP;

+ Nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

+ Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận Health Certificate từ 07 đến 10 ngày làm việc.

– Hiệu lực giấy chứng nhận Health Certificate là 02 năm, kể từ ngày cấp.

Mẫu giấy chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu
Mẫu giấy chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Trên đây là 6 loại giấy phép cơ sở sản xuất bột mì bắt buộc phải có; Ngoài ra để phát triển kinh doanh hàng hóa thực phẩm cũng như quảng bá thương hiệu, doanh nghiệp nên tiến hành thực hiện các thủ tục sau:

→ Đăng ký bảo hộ thương hiệu để được sự bảo hộ độc quyền đối với logo; nhãn hiệu của cơ sở kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu
Đăng ký nhãn hiệu/Bảo hộ độc quyền thương hiệu (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

→ Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý sản phẩm trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như được người tiêu dùng biết đến với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Liên hệ dịch vụ làm giấy phép

HOÀN NGUYÊN tự hào là đơn vị chuyên nghiệp trong hoạt động thực hiện xin cấp giấy phép hàng thực phẩm nói chung; và giấy phép cơ sở sản xuất bột mì nói riêng. Đến với HOÀN NGUYÊN, quý doanh nghiệp được tư vấn miễn phí, cung cấp dịch vụ trọn gói, chi phí hợp lý và nhanh chóng, đặc biệt luôn có chính sách hậu mãi. Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ Công ty Dịch vụ Tư vấn HOÀN NGUYÊN để được hỗ trợ tốt nhất.

HOTLINE: 0902 403 079  –  0908 403 079

ĐIỆN THOẠI: 0932 768 225  –  0902 986 494

Website: www.giayphepvesinhantoanthucpham.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan