Chứng nhận HACCP cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm

HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”.

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.

Tiêu chuẩn HACCP do uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực phẩm (CODEX) ban hành lần đầu vào năm 1969, được sửa đổi 2 lần vào năm 1991 và sửa đổi tiếp vào năm 1998. Hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm theo HACCP là bộ các tiêu chuẩn quốc tế và các hướng dẫn về việc tăng cường an toàn thực phẩm trong mọi lĩnh vực sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm, thuỷ sản…

Lợi ích của chứng nhận HACCP cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm

√ Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm.

√ Tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị.

√ Tăng cơ hội kinh doanh và xuất nhập khẩu thực phẩm.

√ Thể hiện sự tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

√ Làm căn cứ xem xét chế độ giảm kiểm tra đối với lô sản phẩm.

√ Được phép in trên nhãn sản phẩm sự phù hợp với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP.

√ Được sử dụng dấu hoặc giấy chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP trong các hoạt động quảng cáo, chào hàng, giới thiệu sản phẩm.

√ Là điều kiện để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

√ Giấy chứng nhận HACCP thay thế cho giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quản chủ quản nhà nước cấp & tổ chức chứng minh được cam kết về an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn HACCP cho cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm

» Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi…

» Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, thức ăn công nghiệp.

» Cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các hoạt động liên quan đến thực phẩm.

“Chứng nhận HACCP cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm”

HACCP CODE:2003 - Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
HACCP CODE:2003 – Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

7 Nguyên tắc xây dựng HACCP cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm

HACCP là một cách tiếp cận có hệ thống để xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm dựa trên bảy nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy.

Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).

Nguyên tắc 3: Thiết lập giới hạn quan trọng.

Nguyên tắc 4: Thiết lập các thủ tục giám sát.

Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục.

Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục xác minh.

Nguyên tắc 7: Thiết lập lưu giữ hồ sơ và thủ tục giấy tờ

>>> Chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở sản xuất thực phẩm

Liên hệ Hoàn Nguyên Hotline: 0902.403.079 0908.403.079 Công ty tư vấn Hoàn Nguyên hỗ trợ doanh nghiệp toàn quốc hoàn thành nhanh thủ tục cấp Chứng nhận HACCP cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm tối ưu chi phí!

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan