Công bố chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống

Công bố chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống căn cứ vào Nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ ban hành. Bài viết dưới đây HOÀN NGUYÊN sẽ cung cấp đến các đơn vị cần làm công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm về thành phần hồ sơ pháp lý và quy trình thực hiện, mời bạn xem những nội dung dưới đây nhé!

Quy trình công bố chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống gồm 2 bước

Bước thứ nhất: Kiểm định sản phẩm dụng cụ pha chế đồ uống

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm cần làm công bố để tiến hành thử nghiệm (03 mẫu/sản phẩm; lưu ý: mỗi bản công bố sản phẩm tương đương với tên sản phẩm)

– Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam

– Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm để kiểm định

** Lưu ý: Kiểm nghiệm tại trung tâm được Bộ Y Tế công nhận – xem thêm Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm đồ dụng, dụng cụ chế biến đồ uống từ 06 đến 07 ngày làm việc

“Bản công bố chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống do HOÀN NGUYÊN thực hiện cho khách hàng”

Công bố chất lượng sản phẩm dụng cụ pha chế đồ uống
Công bố chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống (ảnh HOÀN NGUYÊN)

Bước thứ hai: Công bố tiêu chuẩn chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống

– Công bố tiêu chuẩn chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống theo nghị định 15/2018/NĐ-CP tại Ban quản lý an toàn thực phẩm; nếu cơ sở của bạn ở tỉnh thành thì đăng ký tại Chi cục an toàn thực phẩm.

– Thành phần hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống theo nghị định 15/2018 gồm có:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hộ kinh doanh ⇒ nếu chưa có liên hệ 0902 4030 79
+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (HOÀN NGUYÊN nêu ở điều thứ nhất trong bài viết này)
+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất sản phẩm
+ Nhãn chính của sản phẩm dụng cụ pha chế đồ uống (nếu có)

– Thời gian đăng ký Công bố tiêu chuẩn chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống từ 05 đến 07 ngày làm việc.

Trình tự đăng ký công bố chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống

♦ Tổ chức, cá nhân đăng ký bản tự Công bố chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

♦ Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

♦ Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;

⇔ Lưu ý: Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Liên hệ dịch vụ làm công bố sản phẩm

HOÀN NGUYÊN là đơn vị chuyên thực hiện thủ tục công bố chất lượng dụng cụ pha chế đồ uống cho sản phẩm nhập khẩu và trong nước, nhận làm TRỌN GÓI – NHANH CHÓNG và đảm bảo thành công cho doanh nghiệp. Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại giayphepvesinhantoanthucpham.com thì hãy liên hệ với chúng tôi qua các số điện thoại: 0908 4030 79 | 0902 986 494 | 0902 4030 70 | 0938 057 445 để được cung cấp dịch vụ tốt nhất!

♦ Chủ đề liên quan

Bài viết liên quan