Giấy tờ cần có khi đưa sản phẩm ra thị trường

Để đưa hàng hóa ra thị trường thì doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn các phương thức đăng ký sao cho phù hợp với mục đích cũng như quy định về điều kiện để sản phẩm hợp pháp lưu hành. Theo đó, Nhà nước Việt Nam quy định các giấy tờ pháp lý đối với hàng hóa sản phẩm khi đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Cùng HOÀN NGUYÊN tìm hiểu về những Giấy tờ cần có khi đưa sản phẩm ra thị trường nhé!

Quy định về các giấy tờ cần có khi đưa sản phẩm ra thị trường

⇒ Giấy tờ pháp lý cho sản phẩm lưu hành thị trường trong nước:
» Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
» Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
» Giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).
» Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000:2018).
» Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thực phẩm.
» Tự công bố sản phẩm thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
» Công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với một số sản phẩm quy định.
» Giấy chứng nhận mã số mã vạch – Truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
» Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ thương hiệu).
» Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nhãn hiệu.

⇒ Giấy tờ pháp lý cho sản phẩm xuất khẩu ra thị trường nước ngoài:
» Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) thực phẩm xuất khẩu.
» Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) thực phẩm xuất khẩu.

HOÀN NGUYÊN xin cấp trọn bộ giấy phép lưu hành sản phẩm
HOÀN NGUYÊN xin cấp trọn bộ giấy phép lưu hành sản phẩm

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Việc đăng ký kinh doanh giúp chủ đầu tư hoạt động hợp pháp và hạn chế rủi ro liên quan đến pháp lý. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện sự công nhận của Nhà nước với sự ra đời của một thực thể kinh doanh, là chứng nhận hợp pháp ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu, là căn cứ pháp lý xác thực hoạt động kinh doanh hợp pháp.

>>> Dịch vụ làm nhanh giấy phép kinh doanh loại hình hộ kinh doanh

>>> Dịch vụ làm nhanh giấy phép kinh doanh loại hình doanh nghiệp

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy phép kinh doanh
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy phép kinh doanh

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm căn cứ Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12, Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Giấy phép an toàn thực phẩm đảm bảo cho sản xuất kinh doanh thực phẩm được hợp pháp, đáp ứng yêu cầu pháp lý về sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

>>> Dịch vụ làm nhanh giấy phép an toàn thực phẩm

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy phép an toàn thực phẩm
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy phép an toàn thực phẩm

3/ HACCP chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

HACCP là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. HACCP thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. Các nguyên lý của HACCP được thống nhất trên toàn thế giới. HACCP áp dụng trong tất cả các ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Hệ thống này áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm đang tiêu thụ trên thị trường cũng như cho các sản phẩm mới.

>>> Dịch vụ làm nhanh HACCP sản xuất kinh doanh thực phẩm

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh haccp sản xuất thực phẩm
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh haccp sản xuất thực phẩm

4/ ISO 22000:2018 chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, được công nhận, cấp phép và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

>>> Dịch vụ làm nhanh ISO 22000 sản xuất kinh doanh thực phẩm

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh ISO 22000 sản xuất thực phẩm
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh ISO 22000 sản xuất thực phẩm

5/ Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thực phẩm 

Kiểm nghiệm là hình thức kiểm soát và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm là “bắt buộc” và tuân theo quy định pháp luật ban hành. Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm theo quy định quy chuẩn sản phẩm. Thông qua kết quả kiểm nghiệm với các chỉ tiêu an toàn, doanh nghiệp có thể tự tin cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ việc công bố chất lượng sản phẩm cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm.

>>> Dịch vụ làm nhanh kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm

HOÀN NGUYÊN hỗ trợ nhanh kiểm nghiệm sản phẩm
HOÀN NGUYÊN hỗ trợ nhanh kiểm nghiệm sản phẩm

6/ Tự công bố sản phẩm thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Tự công bố thực phẩm sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu là thủ tục bắt buộc của mỗi đơn vị sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh phân phối khi đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Ngoài tuân thủ quy định, công bố chất lượng thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

>>> Dịch vụ làm nhanh tự công bố sản phẩm thực phẩm

HOÀN NGUYÊN thực hiện nhanh công bố thực phẩm
HOÀN NGUYÊN thực hiện nhanh công bố thực phẩm

7/ Công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với một số sản phẩm quy định

Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường,.. giúp cho doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất kinh doanh. Do doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố, chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng, được thực hiện thông qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn được áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản trên nhãn hoặc bao gói sản phẩm, hàng hóa hoặc trong các tài liệu giao dịch, giới thiệu sản phẩm và các hình thức thích hợp khác. Công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với một số sản phẩm quy định phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn tương ứng đã được pháp luật quy định.

>>> Dịch vụ làm nhanh công bố chất lượng hàng hóa sản phẩm

HOÀN NGUYÊN thực hiện nhanh công bố chất lượng sản phẩm
HOÀN NGUYÊN thực hiện nhanh công bố chất lượng sản phẩm

8/ Giấy chứng nhận mã số mã vạch – Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Quét mã vạch sản phẩm là cách thức tối giản nhất để người dùng xác định được hàng thật hay hàng giả, hàng nhái. Một sản phẩm chất lượng được phép lưu thông trên thị trường phải có mã số mã vạch được đăng ký và cấp giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mã số Mã vạch giúp doanh nghiệp sản xuất và nhà nước dễ dàng quản lý sản phẩm lưu hành. Đăng ký mã số mã vạch để sản phẩm phân phối vào siêu thị, cửa hàng sử dụng máy quét mã vạch,.. Mã số Mã vạch là tiền đề của tra cứu truy xuất nguồn gốc thông tin sản phẩm, đáp ứng yêu cầu lưu hành sản phẩm trong nước và quốc tế.

>>> Dịch vụ làm nhanh đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy chứng nhận mã số mã vạch
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy chứng nhận mã số mã vạch

9/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ thương hiệu)

Nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Do đó, đăng ký nhãn hiệu hay Bảo hộ thương hiệu đối với các cá nhân hay tổ chức kinh doanh là việc làm tiên quyết để đảm bảo độc quyền sở hữu nhãn hiệu. Quyền sở hữu nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

>>> Dịch vụ làm nhanh đăng ký thương hiệu độc quyền

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

10/ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nhãn hiệu

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đăng ký quyền tác giả (bản quyền) là việc tác giả/chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm sáng tạo. Đăng ký quyền tác giả là biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả/người sáng tạo ra tác phẩm.

>>> Dịch vụ làm nhanh đăng ký quyền tác giả thương hiệu

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy chứng nhận quyền tác giả
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy chứng nhận quyền tác giả

11/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) thực phẩm xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do căn cứ pháp lý Quyết định Số 10/2010/QĐ-TTg là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận sản phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành tự do được cấp khi có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu hoặc từ phía đơn vị nước nhập khẩu, là một trong những điều kiện cần và đủ để hàng hóa thông quan khi xuất khẩu.

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy lưu hành tự do CFS
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy lưu hành tự do CFS

12/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) thực phẩm xuất khẩu

Giấy chứng nhận y tế căn cứ Thông tư 52/2015/TT-BYT được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Chứng nhận y tế là chứng thư xuất khẩu cần xuất trình khi thông quan mà hải quan cũng như đơn vị nước nhập khẩu thường yêu cầu.

HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy chứng nhận y tế
HOÀN NGUYÊN xin cấp nhanh giấy chứng nhận y tế

Tầm quan trọng các giấy tờ cần có khi đưa sản phẩm ra thị trường

» Để hàng hóa sản phẩm có thể kinh doanh một cách hợp pháp.

» Sản phẩm đủ điều kiện lưu thông thị trường đúng luật đinh.

» Đáp ứng yêu cầu cơ quan Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh.

» Đảm bảo quyền lợi và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

» Nâng tầm uy tín thương hiệu và củng cố niềm tin khách hàng.

Dịch vụ xin cấp nhanh trọn bộ giấy tờ cần có đưa sản phẩm ra thị trường

Uy tín chuyên nghiệp lĩnh vực pháp lý, Hoàn Nguyên hỗ trợ quý khách làm nhanh trọn bộ giấy tờ cần có khi đưa sản phẩm ra thị trường đúng quy định. Với chuyên môn kinh nghiệm, đảm bảo mang lại kết quả nhanh chóng! 

» Tư vấn quy định pháp luật về xin cấp các giấy tờ cần có khi đưa sản phẩm ra thị trường.

» Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu cho việc xin cấp giấy tờ cần có đưa sản phẩm ra thị trường.

» Đánh giá tính pháp lý tài liệu khách hàng cung cấp và tư vấn hiệu chỉnh nếu có sai sót.

» Soạn hồ sơ xin cấp giấy phép đưa sản phẩm ra thị trường đúng theo yêu cầu Nhà nước.

» Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền.

» Nhận kết quả, bàn giao các giấy phép tận nơi cho quý khách hàng, và hoàn thành dịch vụ.

Lợi ích khi dùng dịch vụ làm giấy phép cho sản phẩm lưu hành của Hoàn Nguyên

» Đảm bảo thành công 100%.

» Thời gian nhanh chóng.

» Tối ưu nhất mọi thủ tục.

» Phí tốt kèm nhiều ưu đãi.

» Chế độ hậu mãi tốt nhất.

Liên hệ dịch vụ làm nhanh giấy phép cho sản phẩm lưu hành

Hoàn Nguyên tư vấn Giấy tờ cần có khi đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định. Quý khách cần xin cấp giấy phép cho sản phẩm lưu hành trong nước hay xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hãy liên hệ HOÀN NGUYÊN LÀM NHANH – TRỌN GÓI các giấy phép. Cam kết mang đến dịch vụ chất lượng với phí hợp lý và thủ tục nhanh gọn!

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN NGUYÊN

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com

Webwww.giayphepvesinhantoanthucpham.com

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan