Quy định mới về đăng ký nhãn hiệu năm 2020

Quy định mới về đăng ký nhãn hiệu năm 2020

Quy định mới về đăng ký nhãn hiệu năm 2020 như thế nào? Bài viết dưới đây HOÀN NGUYÊN không chỉ mang đến cho quý bạn đọc quy định mới về đăng ký nhãn hiệu thương hiệu mà còn cung cấp thêm những thông tin về thực hiện đăng ký nhãn hiệu một cách chính xác và chi tiết nhất. Hãy cùng theo dõi tiếp những nội dung chia sẻ này nhé!

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục không bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức đang sử dụng nhãn hiệu, tuy nhiên, nếu không đăng ký thì nhãn hiệu hiệu đó cũng không được bảo hộ. Lợi ích của việc bảo hộ nhãn hiệu vô cùng quan trọng đối với cá nhân, tổ chức sở hữu nhãn hiệu, đó là tiền đề phát triển của một thương hiệu/nhãn hiệu sau này.

Để tiến hành đăng ký nhãn hiệu (hay bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu logo) cần nắm rõ các quy định về đăng ký nhãn hiệu, tránh những trường hợp Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sẽ kéo dài thời gian thẩm định của đơn. Dưới đây là những quy định mới về đăng ký nhãn hiệu năm 2020 người nộp đơn cần nắm rõ.

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu CÀ PHÊ | HOÀN NGUYÊN thực hiện cho khách hàng TP.HCM

Quy định mới về đăng ký nhãn hiệu năm 2020
Quy định mới về đăng ký nhãn hiệu năm 2020

Quy định mới về đăng ký nhãn hiệu năm 2020 cụ thể như sau:

1. Quy định điều kiện đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu hàng hóa được hiểu là một dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc. Do vậy, nhãn hiệu cần bảo đảm các yếu tố sau:

– Nhãn hiệu (logo) phải có đường nét, họa tiết rõ ràng.

– Kích cỡ tối đa của nhãn hiệu là 8 x 8 cm.

– Nhãn hiệu có thể được in màu hoặc in đen trắng.

– Một nhãn hiệu có thể được kết hợp 3 yếu tố chính: phần hình, phần chữ và câu slogan.

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

2. Quy định về đơn đăng ký nhãn hiệu

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

Một đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định.
  • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

– Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

– Với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải kèm theo quy chế sử dụng.

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện.

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác.

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

+ Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên.

+ Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Đơn đăng ký và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước phải được làm bằng tiếng Việt trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu: Giấy uỷ quyền; Tài liệu chứng minh quyền đăng ký; Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên; Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

3. Quy định về thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

Chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu kèm theo các tài liệu yêu cầu trên đến Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại các địa điểm tiếp nhận đơn khác do Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập. Đơn cũng có thể được gửi qua bưu điện tới các địa điểm tiếp nhận đơn nói trên.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ căn cứ vào đơn đăng ký để thẩm định hình thức, công bố đơn hợp lệ, thẩm định nội dung đơn, cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

  • Có dấu nhận đơn đăng ký nhãn hiệu: 01 ngày
  • Công văn nhận được lần 1: Kết quả thẩm định hình thức →Thời hạn thẩm định hình thức: 01 – 02 có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
  • Công văn lần 2: Kết quả thẩm định nội dung →Thời hạn thẩm định nội dung: 10-12 tháng kể từ ngày công bố đơn.
  • Công văn lần 3: Cấp văn bằng nhãn hiệu độc quyền (giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) →Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.
  • Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn.

Hiện nay, vấn đề sở hữu độc quyền đối với thương hiệu, nhãn hiệu, logo một sản phẩm nổi tiếng (có chỗ đứng trên thị trường) mang lại rất nhiều lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp hoặc cá nhân sở hữu nó. HOÀN NGUYÊN phân tích các khía cạnh pháp lý liên quan về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại HOÀN NGUYÊN

Bước 1: Tư vấn và tra cứu nhãn hiệu

– Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt nam và nước ngoài. Ngay sau khi Quý khách hàng cung cấp mẫu nhãn hiệu quy chuẩn, HOÀN NGUYÊN sẽ tiến hành tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu đó tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Kết quả tra cứu sơ bộ sẽ là cơ sở để tiến hành hoạt động đăng ký tại thị trường Việt Nam và nước ngoài.

– Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu: Đối với những nhãn hiệu không có khả năng đăng ký hoặc khả năng đăng ký thấp đơn vị tư vấn sẽ tư vấn việc sửa đổi nhãn hiểu để tăng khả năng đăng ký và tư vấn, cảnh báo khách hàng về các nguy cơ pháp lý đối với việc tiếp tục sử dụng những nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với những nhãn hiệu đã được cấp văn bằng độc quyền.

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu và quyền liên quan:

– Đại diện trong việc thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ trong việc: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài.

– Thực thi các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt Nam và nước ngoài.

– Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài.

– Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu.

Liên hệ đơn vị CHUYÊN đăng ký nhãn hiệu trên Toàn Quốc

Trên đây là quy định mới về đăng ký nhãn hiệu năm 2020 hy vọng bạn sẽ có thêm được những thông tin bổ ích trong việc đăng ký nhãn hiệu. Trường hợp quý khách hàng cần đăng ký nhãn hiệu hãy liên hệ đơn vị chuyên thực hiện tại Công ty TNHH DV Tư Vấn HOÀN NGUYÊN gọi số: 0908 4030 79 | 0902 4030 79 | 0902 986 494 hoặc gửi hộp thư tuvangiayphephoannguyen@gmail.com để được tư vấn và cung cấp dịch vụ NHANH CHÓNG

Chủ đề liên quan:

Bảo hộ thương hiệu độc quyền “cà phê”

Tư vấn lợi ích đăng ký bản quyền cho thương hiệu

Đăng ký bản quyền logo có thật sự cần thiết?

Quy trình và thời hạn đăng ký độc quyền thương hiệu nhãn hiệu

Bài viết liên quan