Dịch vụ kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường

Dịch vụ kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường 

Dưới đây là quy trình thủ tục kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường tại Việt Nam. HOÀN NGUYÊN nhận làm dịch vụ trên toàn quốc, với thủ tục đơn giản và nhanh chóng, quý khách hàng yên tâm, dưới đây là những thông tin hướng dẫn thủ tục, thân mời quý doanh nghiệp cùng xem qua!

Dịch bệnh viêm phổi Covid-19 trên toàn thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, mọi người luôn trong trạng thái lo lắng và đổ xô tìm mua khẩu trang Y Tế để tự bảo vệ sức khoẻ cho mình, hiện mặt hàng này đang trong tình trạng loạn giá và cháy hàng. Vì thế các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế ráo riết sản xuất để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Để sản phẩm được lưu thông ra thị trường doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ về mặt pháp lý, trong đó thủ tục không thể thiếu đó là kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường đúng theo quy định.

Kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường CĂN CỨ VÀO PHÁP LÝ

– Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007

– Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

– Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

– Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ Kiểm nghiệm và Công bố khẩu trang y tế thông thường tại HOÀN NGUYÊN quý khách hàng chỉ cần cung cấp 2 mục sau:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép Hộ kinh doanh cá thể hoặc giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài ⇒ nếu chưa có liên hệ 0902 986 494 để được tư vấn
  • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm khẩu trang còn thời gian hiệu lực trong 01 năm ⇒ Nếu chưa có thì doanh nghiệp chuẩn bị mẫu khẩu trang để HOÀN NGUYÊN thực hiện thay cho bạn ⇒ nếu chưa có gọi 0902 4030 79 để tư vấn
  • Nhãn chính sản phẩm khẩu trang (nếu có)

“Mẫu sản phẩm HOÀN NGUYÊN nhận làm công bố chất lượng khẩu trang y tế cho khách hàng”

Dịch vụ kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường
Dịch vụ kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường

Thời gian thực hiện kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường

♦ Thời gian HOÀN NGUYÊN hoàn thành dịch vụ công bố chất lượng khẩu trang y tế thông thường nhanh nhất là trong 07 ngày, tính từ ngày khách hàng gửi mẫu sản phẩm.

♦ Nếu quý khách hàng đã có kết quả kiểm nghiệm khẩu trang y tế thì thời gian HOÀN NGUYÊN thực hiện công bố chất lượng sản pẩm nhanh nhất là 01 ngày

Liên hệ làm kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường

Trên đây là thủ tục và quy trình kiểm nghiệm và công bố khẩu trang y tế thông thường ngoài ra HOÀN NGUYÊN còn thực hiện thủ tục liên quan như: Thành lập công ty sản xuất khẩu trang; Đăng ký lưu hành sản phẩm khẩu trang, Kiểm nghiệm khẩu trang, Công bố chất lượng khẩu trang, Đăng ký mã số mã vạch đăng ký thương hiệu khẩu trang. Nếu quý khách hàng cần cung cấp dịch vụ hãy liên hệ với HOÀN NGUYÊN qua các số điện thoại 0908.4030.79 | 0902.4030.79 | 0902.986.494 để được tư vấn và cung cấp thông tin tư vấn thành lập giấy phép kinh doanh nhanh nhất!

Dịch vụ liên quan:

Bài viết liên quan